Barbora Girmanová 
barboragirmanova@gmail.com
+421 917 041 031
2013 - 2019 - Technická univerzita v Košiciach - Nové médiá - Fotografia
2015 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací - Reklamní fotografie
2017 - Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarních umění - Intermediální a digiální tvorba - Fotografie
Submit
Vďaka!
Back to Top